آخرین مطالب
دوره کسب وکار

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین‌المللی(International Marketing) به عبارت ساده، فعالیت هایی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خودش، در بیرون از مرزهای

ادامه مطلب »
فیلم های آموزشی انگیزشی
تجربه های جهانی

بهترین فیلم های آموزشی
یادگیری از تجربه های افراد موفق است.