خلاصه کتاب اصول مدیریت رضائیان

کتاب اصول مدیریت رضاییان
Print

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان از انتشارات سمت است.

کتاب اصول مدیریت دکتررضائیان  برای استفاده در درسهای مبانی سازمان و مدیریت ( در رشتۀ حسابداری )، مقدمه ای بر تئوریهای سازمان و مدیریت ( رشتۀ مدیریت دولتی ) و اصول مدیریت و بازرگانی ( رشته های مدیریت بازرگانی، صنعتی و بیمه ) در نظر گرفته شده است.

این کتاب همچنین می تواندبه عنوان متن اصلی در اصول مدیریت که در بعضی از رشته های دیگر ارائه می شود، استفاده شود.

در این کتاب مدیریت اینگونه تعریف شده است:

مدیریت فرایند به کار گیری مؤثر و کار آمد منابع مادی انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

فهرست مطالب کتاب اصول مدیریت رضائیان

فصل اول: نظریه های مدیریت

فصل دوم: نوآوری

فصل سوم: تصمیم گیری

فصل چهارم: برنامه ریزی

فصل پنجم: سازماندهی

فصل ششم: بسیج منابع و امکانات

فصل هفتم: هدایت

فصل هشتم: ارتباطات

فصل نهم: کنترل

فصل دهم: جنبه های اخلاقی کار مدیران

فصل یازدهم:فرهنگ سازمانی

دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت رضاییان

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.