دسته بندی: معرفی کتاب

کتاب اصول مدیریت رضاییان
معرفی کتاب

خلاصه کتاب اصول مدیریت رضائیان

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان از انتشارات سمت است. کتاب اصول مدیریت دکتررضائیان  برای استفاده در درسهای مبانی سازمان و مدیریت (

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک
معرفی کتاب

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک مؤلف:  فرد آر . دیوید ترجمه:دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی نشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی کتاب مدیریت استراتژیک فرد