دسته بندی: آموزش

آموزش کارکنان
آموزش

آموزش کارکنان

آموزش کارکنان در مدیریت منابع انسانی مانند نگهداری اموال و تجهیزات است. ابزار و تجهیزات برای آنکه از کارایی بیشتر برخوردار باشند به تعمیر و

رشته-MBA-چیست
آموزش

رشته MBA چیست

رشته MBA مخفف (Master of Business Administration) است. دانشگاه ها در اواخر قرن نوزدهم میلادی شروع به برگزاری این رشته کردند. برای پاسخ به این