دسته بندی: توسعه فردی

توسعه فردی

بهبود مهارتهای گوش دادن

بسیاری از مردم تصور میکنند هنگامی که صداها را می شنوند در حال گوش دادن هستند، این در حالی است که شنیدن و حرف زد

توسعه فردی

پنج اصل مذاکره

ما بصورت روزانه و دائمی در حال مذاکره و گفتگو با یکدیگر هستیم.اعضای خانواده با همدیگر، همکاران اداره با هم، کسبه محل با مردم و