دسته بندی: مدیریت صنعتی

فرایندهای مدیریت پروژه
مدیریت صنعتی

فرایندهای مدیریت پروژه

طبق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ، پروژه یک تلاش موقتی است. و برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصربه‌فرد می بایست فرایندهای مدیریت پروژه

مثلث مدیریت پروژه
مدیریت صنعتی

مثلث مدیریت پروژه

موفقیت یا شکست در یک پروژه مستلزم ایجاد توازن در سه عنصر کلیدی و بسیار مهم حوزه پروژه ،زمان و هزینه پروژه است که به

چرخه‌ی حیات پروژه
مدیریت صنعتی

چرخه حیات پروژه

سازمان‌هایی که پروژه ‌ها را اجرا می‌کنند معمولاً براي بهبود کنترل مدیریتی و برقراري ارتباط با عملیات جاري سازمان اجرایی، هر پروژه را به چندین

مدیریت پروژه
مدیریت صنعتی

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه(Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه

مدل تعالي سازماني
مدیریت صنعتی

مدل تعالي سازماني

اجرای مدل تعالي سازماني به شرکت ها و کسب وکارها کمک می کند تا در مسیر توسعه و تعالی خود قدم برداشته و از طریق

استاندارد Sogedac
مدیریت صنعتی

استاندارد Sogedac

نظام مديريت كيفيت EAQF در حال حاضر رايج ترين نظام مديريت كيفيت ويژه صنايع خودرو در ايران مي باشد. اين نظامنامه توسط اغلب شركتهاي خودروسازي

استاندارد QS9000
مدیریت صنعتی

استاندارد QS9000

مجموعه الزامات سيستم مديريت كيفيت صنايع خودروسازي امريكا كه عمدتا مربوط به شركتهاي فورد، جنرال موتور وكرايسلر مي باشد تحت عنوان استاندارد QS9000 شناخته مي

استاندارد ISO-TS 16949
مدیریت صنعتی

استاندارد ISO/TS 16949

استاندارد ISO/TS 16949 یکی از مهمترین استانداردهای صنعت خودروسازی در جهان است. با وجود آنكه استانداردهاي سري ISO 9000 به دليل ماهيت مستقل خود، براي

استاندارد ISO-IEC 17025
مدیریت صنعتی

استاندارد ISO /IEC 17025

روند تخصصي شدن فعاليتهاي سازمانها موسسات و سازمانهاي تدوين كننده استاندارد را بر آن مي دارد تا نيازمنديهاي خاصي را جهت حصول اطمينان از كيفيت

استاندارد OHSAS 18001
مدیریت صنعتی

استاندارد OHSAS 18001

در سال 1998 كميته اي متشكل از انستيتو استاندارد بريتانيا، شركتهاي اصلي گواهي دهنده انگلستان و ساير سازمانهاي بين المللي استاندارد تشكيل شد كه هدف