دسته بندی: سرمایه گذاری و مالی

بودجه ریزی
سرمایه گذاری و مالی

بودجه ریزی

یکی از مباحث اساسی در حسابداری مدیریت بحث بودجه ریزی است. می توان به جرأت گفت که تمامی افرادی که در پست های مدیریت یک

سرمایه گذاری و مالی

بهای تمام شده چیست؟

برای شما به عنوان صاحب کسب وکار بسیار مهم و حیاتی است که بدانید،بهای تمام شده چیست؟ فرض کنید شما یک تولید کننده، بازرگان و

معادله حسابداری
سرمایه گذاری و مالی

معادله حسابداری

معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه (Basic Accounting Equation) که بطور خلاصه به آن معادله حسابداری گفته می شود. این معادله مبنای سیستم حسابداری دوطرفه

حسابداری مدیریت
سرمایه گذاری و مالی

حسابداری مدیریت

از نظر  انجمن حسابداران خبره مدیریت (CIMI)، حسابداری مدیریت فرایند تعریف، اندازه‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، آماده کردن ، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده

حسابرسی
سرمایه گذاری و مالی

حسابرسی

حسابرسی(Auditing) به فعالیتی گفته می شود که هدف آن بررسی صحت عملیات مالی و اطلاعات مندرج در دفاتر و گزارش های حسابداری موسسات است. در

سرمایه گذاری
سرمایه گذاری و مالی

سرمایه گذاری

وقتی انسان نیازهای اولیه را تامین کند، یعنی خیالش از خوراک و پوشاک راحت بشود، بدنبال سرپناه می گردد و بعد هم برای تامین آتیه