برای توسعه کسب وکار

مطالعه کنید آموزش ببینید چیزهای جدید تجربه کنید

مطالبی کاربردی برای کسب وکار و مدیریت

استاندارد Sogedac
مدیریت صنعتی

استاندارد Sogedac

نظام مديريت كيفيت EAQF در حال حاضر رايج ترين نظام مديريت كيفيت ويژه صنايع خودرو در ايران مي باشد. اين نظامنامه توسط اغلب شركتهاي خودروسازي

استاندارد QS9000
مدیریت صنعتی

استاندارد QS9000

مجموعه الزامات سيستم مديريت كيفيت صنايع خودروسازي امريكا كه عمدتا مربوط به شركتهاي فورد، جنرال موتور وكرايسلر مي باشد تحت عنوان استاندارد QS9000 شناخته مي

استاندارد ISO-TS 16949
مدیریت صنعتی

استاندارد ISO/TS 16949

استاندارد ISO/TS 16949 یکی از مهمترین استانداردهای صنعت خودروسازی در جهان است. با وجود آنكه استانداردهاي سري ISO 9000 به دليل ماهيت مستقل خود، براي

استاندارد ISO-IEC 17025
مدیریت صنعتی

استاندارد ISO /IEC 17025

روند تخصصي شدن فعاليتهاي سازمانها موسسات و سازمانهاي تدوين كننده استاندارد را بر آن مي دارد تا نيازمنديهاي خاصي را جهت حصول اطمينان از كيفيت

استاندارد OHSAS 18001
مدیریت صنعتی

استاندارد OHSAS 18001

در سال 1998 كميته اي متشكل از انستيتو استاندارد بريتانيا، شركتهاي اصلي گواهي دهنده انگلستان و ساير سازمانهاي بين المللي استاندارد تشكيل شد كه هدف

استاندارد ISO 9000
مدیریت صنعتی

استاندارد ISO 9000

در سال 1987 كميته فني 176 سازمان ايزو (ISO/TC 176 ) سري استاندارد ISO 9000 را به جهانيان معرفی کرد. هدف از تدوين اين سري

فیلم آموزشی انگیزشی

مارا به دوستان خود معرفی کنید.

مشاوره رایگان بگیر