برچسب: بیلبورد

تبلیغات محیطی
بازاریابی و تبلیغات

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی (Out Of Home Advertising) به تمام تبلیغاتی گفته می شود که در فضایی خارج از فضا یا خانه مصرف کننده انجام می شود.