برچسب: توسعه کسب وکار

تحول سازمانی
مدیریت و رهبری

تحول سازمانی

مفهوم تحول سازمانی تحول سازمانی نوعی نگرش یا رویکرد در مورد بهبود سازمان است. این مفهوم در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح

رضایت مشتری
بازاریابی و تبلیغات

رضایت مشتری

رضایــت مشــتری یک عامل احساسی و رفتاری در مشتریان است. وقتی صحبت از احساسات انسانی میشود، سنجش و ارزیابی آن بسیار سخت بوده و اطمینان

فرایند مدیریت استراتژیک
مدیریت و رهبری

فرایند مدیریت استراتژیک

نگرش استراتژیک با فرایند مدیریت استراتژیک به اجرا درآمده و عملیاتی می شود.   فرایندی مدیریتی که از تدوین تا  اجرای برنامه جامع و بلند