برچسب: تکنولوژی

فیلم های آموزشی انگیزشی

آرنو ویسته(مدیرعامل SOS جهانی)

آرنو ویسیه از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت اس او اس بین المللی است که با ۱۱ هزار کارمند و بیش از ده هزار مشتری