برچسب: واردات

دوره کسب وکار

بیمه کالاهای وارداتی

ضرب المثل ” مگر کشتی هایت غرق شده است؟”  اهمیت بیمه در تجارت خارجی را نشان می دهد. همیشه تجارت و حمل و نقل کالاها