استاندارد ISO 14000

استاندارد ISO 14000
Print

استاندارد ISO 14000 شامل استاندارد هاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد. اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط كميته فني 207 سازمان ايزو به وجود آمد.

يك سيستم مديريت زيست محيطي مي تواند به عنوان بخشي از سيستم جامع مديريت عمل کند.

اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليتهاي طرح ريزي، تعريف مسئوليتها، تعيين روش ها و فرآيندها و همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري و حفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است.

سيستم مديريت محيط زيست بر مبناي استاندارد ISO 14000 به عنوان يك الگوي اجرايي توسط مرجع صدور گواهينامه (Certification Body ) مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

مزاياي بكارگيري استاندارد ISO 14000

– ايجاد سيستمهاي مديريت زيست محيطي كه منجر به حفاظت بيشتر از محيط زيست مي شود.

– به حداقل رسانيدن موانع غير تعرفه اي تجاري و تسهيل تجارت بين الملل با توجه به بها دادن بيشتر به محيط در سازمان ها

– جلب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازار در سطح بين المللي

– افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوط به محيط زيست

– استفاده بهينه از منابع طبيعي

– تسهيل تجارت بين الملل

– ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سازمان

دامنه كاربرد استاندارد ISO 14000

اين استاندارد براي كليه صنايع بویژه صنایعی که نگرانی هایی در رابطه با آلودگی های زیست محیطی دارند، كاربرد دارد.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.