بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی International Marketing
بازاریابی جهانی
Print

دوست عزیز: شما می توانید با عضویت VIP در ایران منیجر   بصورت کامل به محتوای این مطلب و تمامی مطالب سایت دسترسی داشته باشید.

کاربری خود را از مهمان به VIP تغییر دهید.

 

ثبت نام در ایران منیجر

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

36 پاسخ

 1. وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست.
  بازاریابی بین‌المللی انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود می باشد.

  عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.
  شرکت می‌تواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا کند.
  اما عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند.

 2. 1 – اولا: دامنه بازاریابی داخلی محدود ولی بازاریابی بین المللی فرصت ها و دامنه بی پایان دارد . ثانیا : مزایای بازاریابی داخلی از بازاریابی بین المللی کمتر است . ثالثا : در بازاریابی داخلی ، استفاده از فناوری محدود است ولی در بازاریابی بین المللی امکان استفاده وبه اشتراک گذاری آخرین فناوریها وجوددارد . رابعا : بازاریابی داخلی هیچ ارتباطی با روابط سیاسی ندارد ولی بازاریابی بین المللی منجر به بهبود روابط سیاسی ونیز افزایش سطح همکاری بین کشورها می شود.
  2 – عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود:

  الف – عوامل قابل کنترل شامل: سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که
  مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.

  ب – عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل: سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور است که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند.

 3. جواب سوال دوم: عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل بهطور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیمبندی می شود.
  عوامل قابل کنترل شامل سیاستهای کاال و خدمات، برنامه فروش، قیمتگذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت
  کنترل و برنامهریزی خود شرکت است.
  شرکت میتواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیتهای قانونی، نوع رفتارمصرفکنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا
  کند.
  اما عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بینالمللی شامل سیاستهای کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت
  فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند. این شرایط برای هر کشوری میتواند متفاوت یا حتی کامالً در
  تضاد باشد

 4. جواب سوال یک: چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی (Marketing Domestic(تفاوتی ندارد. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت
  گذاری، توزیع و تبلیغات، اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی است. در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بینالمللی در حوزه فعالیت ، در
  قوانین و مقررات ، مقدار مصرف کننده و در رقبای آنهاست.

 5. ۱- چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی(Domestic Marketing) تفاوتی ندارد. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات، اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی است. در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت ، در قوانین و مقررات ، مقدار مصرف کننده و در رقبای آنهاست.

  ۲- عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود.
  عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.
  شرکت می‌تواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا کند.
  اما عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند. این شرایط برای هر کشوری می‌تواند متفاوت یا حتی کاملاً در تضاد باشد

 6. 1.
  چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی(Domestic Marketing) تفاوتی ندارد. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات، اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی است. در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت ، در قوانین و مقررات ، مقدار مصرف کننده و در رقبای آنهاست.
  2.
  عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود.
  عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.
  شرکت می‌تواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا کند.
  اما عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند. این شرایط برای هر کشوری می‌تواند متفاوت یا حتی کاملاً در تضاد باشد

 7. سوال اول: چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی(Domestic Marketing) تفاوتی ندارد. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات، اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی است. در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت ، در قوانین و مقررات ، مقدار مصرف کننده و در رقبای آنهاست.

  سوال دوم:
  عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود.
  عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.
  شرکت می‌تواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا کند.
  اما عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند. این شرایط برای هر کشوری می‌تواند متفاوت یا حتی کاملاً در تضاد باشد

 8. تفاوت بازاریابی داخلی و خارجی:
  اساس بازاریابی در هر دو یکی است ابتدا شناخت بازار و نیاز جامعه هدف سپس طراحی و ایجاد محصول و قیمت گذرای و توزیع
  تفاوت آنها در حوزه فعالیت و قوانین و مقررات و مقدار مصرف کننده است
  عوامل موفقیت و شکست بازاریابی بین المللی:
  عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود:
  الف – عوامل قابل کنترل شامل: سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که
  مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.
  ب – عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل: سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور است که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند.

 9. عوامل موثر در بازاریابی بین المللی به دو بخش قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم میشود.سیست های کالا و خدمات ،برنامه فروش ،قیمت گذاری و توزیع همان عوامل قابل کنترل بازاریابی شرکت نام دارند که مستقیما تحت کنترل و برنامه ریزی خود شرکت است .شرکت میتواند بر اساس شرایط رقابتی بازار ،محدودیت های قانونی نوع رفتار مصرف کنندگان و استراتژی خود برنامه ریزی آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا کند
  در بازاریابی بین المللی عوامل سیاسی ،اقتصادی،سطح تکنولوژی ،وضعیت فرهنگی اجتماعی یک کشور عواملی هستند که شرکتها کنترلی روی آنها ندارند.

 10. 1= بازاریابی داخلی درداخل یه مرز های یک کشور انجام می گیرید ولی بازاریابی بین المللی در خارج از مرز های یک کشور انجام می گردد.
  2=قوانین و مقررات کشورهای مقصد بشناسیم ، رفتار مصرف کننده را بشناسیم ، تحقیقات بازاریابی داشته باشیم ، رقیب ها را بشناسیم .

 11. به نظر این حقیر در بازاریابی های خارجی شرایط کاملا متفاوت است با بازاریابی داخلی
  در بازاریابی های داخلی باید شرایط محیطی منطقه و موقعیت مکانی در نظر گرفته شود و نیاز سنجی های مردم اون منطقه
  اما در بازاریابی خارجی قبل از هر چیز باید استانداردها و قوانین موقعیت مکانی ، قیمت ، نوع توزیع و موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد و پس از آن هم شرایط موقعیت از نظر فرهنگ ، نپرش ، نژاد و اخلاق و خصوصیات مد نظر قرار گرفته شود
  به عنوان مثال مهر و تسبی را برای کره شمالی و محصولاتی که گوشت گاو دارد را برای تعدادی از شهرهای هند ویزیت نکنیم

 12. با سلام و احترام
  زهرا اکبری
  تفاوت بین بازاریابی داخلی و بین المللی :
  تکنیک های بازاریابی متفاوت
  تفاوت های محیطی
  محدودیت ها و مقررات دولتی
  میزان درآمدهای جوامع
  تفاوت های فرهنگی
  بسیاری از تفاوت های موجود بین بازارهای داخلی و بین المللی ماهیتا مربوط به محیط ( آب و هوا ، فرهنگ ، محیط طبیعی و میزان درآمد) می شود؛ کشورهای مختلف به دلیل وجود فرهنگ، مذهب و حاکمیت متفاوت دارای قوانین و مقررات و سیاستهای مختلفی هستند که به نحوی در امر بازاریابی بین الملل تاثیر گذار است که ممکن است فعالیتهای تجاری را راکد کند و یا اینکه موجبات افزایش و سرعت آهنگ را فراهم کند.

  برای مثال در کشوری که به علت عدم ثبات در بازار داخلی و وجود نوسانات نرخ ارز و تاثیراتی که بر قیمت کالاها و خدمات می گذارد، یک از هم گسیختگی اقتصادی بوجود می آید و در این بی ثباتی هیچکدام از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجار قادر به برنامه ریزی نبوده و همیشه در سر درگمی بسر می برند و همواره نگران اوضاع آینده خود و کشورشان می باشند.

 13. با سلام واحترام
  در بازاریابی های داخلی باید شرایط محیطی منطقه و موقعیت مکانی در نظر گرفته می شود و نیاز سنجی های مردم آن منطقه
  اما در بازاریابی خارجی قبل از هر چیز باید استانداردها و قوانین موقعیت مکانی ، قیمت ، نوع توزیع و موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد و پس از آن هم شرایط موقعیت از نظر فرهنگ ، نژاد و اخلاق و خصوصیات مد نظر قرار گرفته شود

 14. چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات، اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی است. در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست.
  عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود
  عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد
  عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند

 15. چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارو و در واقع وجه تمایز بازاریابی داخلی و بین المللی در حوزه فعالیت ، قوانین و مقرراتريال مقدار مصرف کننده و رقبای آنها است. بازاریابی داخلی در مز کشور انجام می شود ولی بازاریابی بین المللی در خارج مرزهای یک کشور هم انجام می پذیرد.

 16. با عرض سلام
  1- چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد و در واقع وجه تمایز بازاریابی داخلی و بین المللی در حوزه فعالیت ، قوانین و مقررات و مقدار مصرف کننده و رقبای آنها است. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت گذاری اساس بازاریابی بین المللی است.

 17. در بازاریابی بین المللی عواملی چون شناخت درست رقبا و بازار کشور هدف ، تبلیغات و نوع ارایه محصول سازگار با فرهنگ بازار هدف، سیاست گذاری درست در برنامه ریزی فروش ، توزیع و قیمت گذاری میتواند باعث موفقیت شرکت در عرصه بین المللی شود
  ولی در بعضی مواقع عوامل تاثیر می گذارند مانند تغییر سیاست های بین امللی مانند تحریم ها که از دست شرکت ها خارج هستند می توانند باعث شکست شوند.

 18. عوامل موثر در بازاریابی بین الملل به دو بخش
  قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم می شود.عوامل قابل کنترل شامل.سیاست های کالا و خدمات ،برنامه ی فروش قیمت گذاری و توزیع است که مستقیما تحت کنترل و برنامه ریزی خود شرکت است.عوامل غیر قابل کنترل در بازاریابی بین الملل شامل سیاست های کلی دولت ،ساختار قانونی ،اوضاع سیاسی،اقتصادی ،سطح تکنولوژی ،وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور است که شرکتها کنترلی برروی انها ندارند.

 19. چارچوب اصلی بازاریابی بین الملل با بازاریابی داخلی تفاوت چندانی ندارد شناخت بازار هدف ،طراحی و ایجاد محصول ،قیمت گذاری،توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین الملل است تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین الملل در حوزه فعالیت ان هاست

 20. چارچوب اصلی بازاریابی ببن الملل با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد.شناخت بازار هدف ،طراحی و ایجاد محصول ،قیمت گذاری،توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین الملل است.در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین الملل در حوزه ی فعالیت ان هاست.
  عوامل موثر در بازار یابی بین الملل به دو بخش قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم می شود.عوامل قابل کنترل شامل سیاست های کالا و خدمات برنامه فروش،قیمت گذاری و توزیع است که مستقیما تحت کنترل و برنامه ریزی خود شرکت است.عوامل غیر قابل کنترل در بازاریابی بین الملل شامل،سیاست های کلی دولت ،ساختار قانونی ،اوضاع سیاسی اقتصادی سطح تکنولوژی،وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور است،که شرکت ها کنترلی بر روی ان ها ندارند.

 21. با سلام واحترام
  تفاوت بازارهای داخلی و بین المللی هم در ماهیت و هم در روش انجام بازاریابی مشاهده می شود. از جمله تفاوت های بین بازارهای داخلی و بین المللی عبارت است از:
  تکنیک های بازاریابی متفاوت
  تفاوت های محیطی
  محدودیت ها و مقررات دولتی
  میزان درآمدهای جوامع
  تفاوت های فرهنگی
  کارکنان: کسانی که سازمان را تشکیل می‌دهند؛
  هدف: دلیلی برای ایجاد سازمان و همکاری اعضا؛
  فرایندها و عملیات: فعالیت‌هایی که کارکنان برای دستیابی به هدف انجام می‌دهند؛
  منابع مادی: جایی برای کار کردن، وسایل و تجهیزات موردنیاز، پول کافی برای پرداخت صورت‌حساب‌ها و حقوق کارکنان؛
  مشتری: افرادی که خارج از سازمان و شرکت هستند و برای استفاده از خدمات و محصولات سازمان، هزینه می‌کنند. مثلا افرادی که مالیات‌ می‌پردازند، مشتریِ سازمان‌های دولتی محسوب می‌شوند و بقای بسیاری از سازمان‌های غیرانتفاعی هم به مشارکت حامیان آنها بستگی دارد.

 22. چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی(Domestic Marketing) تفاوتی ندارد. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات، اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی است. در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست.

  عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود.

  عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.

  شرکت می‌تواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا کند.

  اما عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند. این شرایط برای هر کشوری می‌تواند متفاوت یا حتی کاملاً در تضاد باشد.

 23. وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست. در بازاریابی داخلی حوزه فعالیت داخل مرزهای یک کشور و در بازاریابی بین المللی حوزه فعالیت در خارج از مرزهای یک کشور می باشد.
  سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع و شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی شرکت، سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن کشور در موفقیت و شکست شرکت ها تاثیر گذار است

 24. تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست. بازاریابی داخلی داخل مرزهای یک کشور و در بازاریابی بین المللی حوزه فعالیت خارج از مرزهای یک کشور می باشد.
  شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی و سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که در موفقیت و شکست شرکت ها تأثیرگذارند

 25. طبق تعریفی دیگر، بازاریابی بین‌المللی عبارت است از انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود می باشد.

  همچنین می توان بازاریابی بین المللی را انجام یک یا چند مورد از فعالیت های بازاریابی از این سو به آنسوی مرزهای ملی یک کشور تعریف کرد
  هدف اصلی این استراتژی دستیابی به هم افزایی در فعالیت های وسیع بازاریابی است. به این صورت که بتوان با یک استراتژی هماهنگ برای بازار جهانی به جای طراحی و ایجاد استراتژی های مختلف در کشورها یا مناطق مختلف، برنامه بازاریابی یکپارچه ای را به اجرا گذاشت.

  هدف از اجرای چنین استراتژی های یکپارچه و گسترده ای، کاهش هزینه ها واستفاده از صرفه مقیاس در اقتصاد جهانی است.

  چالش پیش روی چنین برنامه هایی این است که شرکت بتواند استراتژیهای بازاریابی طراحی کند که در تمام بازارها به خوبی عمل کند و درآمدهای شرکت پاسخگوی سرمایه گذاری های هنگفت انجام شده در زمینه تکنولوژی، توزیع و تبلیغات باشد
  و عوامل مستقیم شامل نوع جنس نوع هدف
  غیر مستقیم مثل تحریم قیمت دلار

 26. بازاریابی داخلی و خارجی همانطور که از نامش مشخص است به این صورت است که داخلی در مرز های یک کشور انجام می گیرید ولی بین المللی در خارج از مرز ها و کشور های دیگر صورت میپذیرد. که داخلی محدودیت ها و بین المللی مزیت های بیشتری دارد ولی از طرفی دشوار تر نیز میباشد چون سرمایه زمان پیچیدگی و شناخت بیشتری نیاز دارد.

  عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل که شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است و غیر قابل کنترل مثل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور است که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند است.
  که درهر دو صورت نیاز است قوانین و مقررات کشورهای مقصد، رفتار مصرف کنندگان و رقبا را بشناسیم ، تحقیقات بازاریابی داشته باشیم.

 27. سوال اول: چارچوب اصلی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی(Domestic Marketing) تفاوتی ندارد. شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد محصول، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات، اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی است. در واقع تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت ، در قوانین و مقررات ، مقدار مصرف کننده و در رقبای آنهاست.

  سوال دوم:
  عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود.
  عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که همان آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.
  شرکت می‌تواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیت‌های قانونی، نوع رفتارمصرف‌کنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را طراحی و اجرا کند.
  اما عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور از عواملی هستند که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند. این شرایط برای هر کشوری می‌تواند متفاوت یا حتی کاملاً در تضاد باشد

 28. 1 – اولا: دامنه بازاریابی داخلی محدود ولی بازاریابی بین المللی فرصت ها و دامنه بی پایان دارد . ثانیا : مزایای بازاریابی داخلی از بازاریابی بین المللی کمتر است . ثالثا : در بازاریابی داخلی ، استفاده از فناوری محدود است ولی در بازاریابی بین المللی امکان استفاده وبه اشتراک گذاری آخرین فناوریها وجوددارد . رابعا : بازاریابی داخلی هیچ ارتباطی با روابط سیاسی ندارد ولی بازاریابی بین المللی منجر به بهبود روابط سیاسی ونیز افزایش سطح همکاری بین کشورها می شود.
  2 – عوامل مؤثر در بازاریابی بین الملل به‌طور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم‌بندی می شود:

  الف – عوامل قابل کنترل شامل: سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که
  مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است.

  ب – عوامل غیرقابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی شامل: سیاست‌های کلی دولت محلی، ساختار قانونی، اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک کشور است که شرکتها کنترلی بر روی آنها ندارند.

 29. بازاریابی، به بررسی نحوه بهره‌برداری از منابع یک شرکت، به منظور برآوردن خواسته‌های مصرف کنندگان و تحقق بخشیدن به اهداف آن‌ها می‌باشد.در بازاریابی داخلی، به‌دلیل کوچک بودن مرز جغرافیایی، در فعالیت اقتصادی که انجام می‌شود، دستیابی به روند پیشرفت کار، میزان بازاریابی محلی و بررسی تقاضای مصرف کنندگان سریع و آسان است. در بازاریابی داخلی، هیچ نوع مانع گفتاری و زبانی برای انجام تبلیغات وجود ندارد.صلی‌ترین امتیاز، برای کشورهای مختلف در بازاریابی بین المللی این است که، از این طریق می‌توانند به کالاهایی که قادر به تولید آن نیستند و یا تولید آن کالا در کشورشان به‌میزان کافی نیست دسترسی پیدا کنند. ویژگی مثبت دیگر بازاریابی بین المللی برای کشوها، صادرات و فروش کالاهای مازاد بر نیاز خود به سایر کشورها است.

 30. با سلام و عرض ادب
  به نظر این حقیر در بازاریابی های خارجی شرایط کاملا متفاوت است با بازاریابی داخلی
  در بازاریابی های داخلی باید شرایط محیطی منطقه و موقعیت مکانی در نظر گرفته شود و نیاز سنجی های مردم اون منطقه
  اما در بازاریابی خارجی قبل از هر چیز باید استانداردها و قوانین موقعیت مکانی ، قیمت ، نوع توزیع و موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد و پس از آن هم شرایط موقعیت از نظر فرهنگ ، نپرش ، نژاد و اخلاق و خصوصیات مد نظر قرار گرفته شود
  به عنوان مثال مهر و تسبی را برای کره شمالی و محصولاتی که گوشت گاو دارد را برای تعدادی از شهرهای هند ویزیت نکنیم

 31. با سلام واحترام
  1= بازاریابی داخلی درداخل یه مرز های یک کشور انجام می گیرید ولی بازاریابی بین المللی در خارج از مرز های یک کشور انجام می گردد.
  2=قوانین و مقررات کشورهای مقصد بشناسیم ، رفتار مصرف کننده را بشناسیم ، تحقیقات بازاریابی داشته باشیم ، رقیب ها را بشناسیم .

  1. در چارچوب اصلی بازاریابی بین اللملی و بازاریابی داخلی تفاوتی وجود ندارد. شناخت بازار هدف،طراحی و تولید محصول،قیمت گذاری،توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی بین الملی میباشد . درواقع وجه تمایز بازاریابی داخلی و بین‌المللی در حوزه فعالیت آنها میباشد.

 32. سلام استاد وقت بخیر
  جواب سوال 1
  در بازار یابی داخلی وقتی یه شرکت تجاری به یک دستاوردی میرسه که باعث پیشرفت ان شرکت میشود و به این نتیجه میرسد که محصول خودش را نیز صادر کنند در بازاریابی داخلی می توانیم به هر نقطه و از کشور ها نیز تبلیغات خود را را با توجه به قانون تجاری ان کشور نیز انجام دهند .
  در بازاریابی بین المللی بر خلاف بازاریابی داخلی دارای داشتن سرمایه زیاد لازم است و دارای پیچیدگی زیادی است برای تجارت در باز بین المللی اول باید قانون و قواعد تجارت در ان کشور نیز اشنا شویم در بازار یابی بین المللی باید سلیقه مشتری نیز در نظر بگیریم . بازاریابی بین المللی نیز وقت گیر تر از بازاریابی داخلی است .

 33. در بازاریابی بین المللی عواملی چون شناخت درست رقبا و بازار کشور هدف ، تبلیغات و نوع ارایه محصول سازگار با فرهنگ بازار هدف، سیاست گذاری درست در برنامه ریزی فروش ، توزیع و قیمت گذاری میتواند باعث موفقیت شرکت در عرصه بین المللی می شود
  ولی در بعضی مواقع عوامل فورس ماٰژور همچون تغییر سیاست های بین امللی مانند تحریم ها که از اراده شرکت ها خارج هستند می توانند باعث شکست شرکت ها شود

 34. دراصل از نظر چارچوب بازاریابی داخلی و بین المللی ( شناخت بازار هدف ، قیمت گذاری ، نوع بسته بندی، تبلیغات و …) همانند یکدیگرند ولی حوزه فعالیت آنها متفاوت است که در بازاریابی بین المللی حوزه فعالیت خارج از مرزها و به منظور کسب سود از طریق ارسال محصول به بیش از یک کشور را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.