قراردادهای خرید خارجی

قراردادهای خرید خارجی
Print

بسیاری از خریدهای خارجی به دلیل شناخت طرفین از یکدیگر بدون قراردادهای خرید خارجی با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام می شود و معمولاً از تلفن پست الکترونیکی و فکس برای توضیحات استفاده می کنند.

در موارد معدودی ممکن است نیاز به مذاکره رو در رو باشد که در این صورت فروشنده یا خریدار سفر می کند و در ملاقات حضوری با مذاکراتی که انجام می‌شود، به توافق نهایی و یک قرارداد میرسند.

در واقع بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است. و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.
به همین منظور در انجام معاملات بین المللی اسناد مورد استفاده از اعتبار لازم برای رسیدگی در محاکم حل اختلاف برخوردار هستند.

از جمله آنها می توان به به موارد زیر اشاره کرد:

 • پیش فاکتور یا پروفرما اینویس
 • اعتبار اسنادی

در پرفورما اینویس فروشنده دقیقاً نوع کالا و تعهدات خود را به خریدار اعلام می کند و خریدار نیز با پذیرش این سند موافقت خود را با شرایط آن اعلام می کند.
هم‌چنین خریدار در اعتبار اسنادی ضمن اشاره به پروفرما اینویس شرایط و مدارک مورد نظر خود را برای پرداخت پول اعلام داشته که فروشنده نیز آن شرایط را قبول کرده و طبق آن عمل خواهد کرد.

با توجه به این مدارک و توافق ها، حجم و نوع خرید و بازرسی انجام می شود و معمولاً مشکلی بین خریدار و فروشنده پیش نمی آید.

امروزه تقریباً تمام خرید های خارجی با این روش انجام می شود مگر آنکه خرید های خاص برای بار اول و یا در مورد کالاها یا خدماتی باشد که نیاز به مذاکره طرفین، به توافق رسیدن و نهایتاً امضای قرارداد باشد.
مانند قراردادهای تامین قطعات برای یک کارخانه یا پروژه که به صورت مدت دار، تامین کننده موظف به فروش قطعات به یک شرکت باشد. که در اینجا لازم است برای این خرید خارجی، قراردادی مدت دار تنظیم شده و طرفین بر طبق آن تعهدات خود را انجام دهند.

قراردادهای خرید خارجی

در برخی موارد خرید خارجی دارای ابعاد بزرگتر از خرید چند قلم کالای معمولی است، که در این قراردادها مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، حجم خرید، گستردگی تنوع ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی، همچنین مدت دار بودن تعهدات مد نظر طرفین می باشد.
بطور مثال زمانی که قرار باشد یک شرکت تعداد محدودی خودرو از یک کشور خارجی خریداری کند نیاز به قرارداد یا تأمین قطعات وجود ندارد. اما وقتی موضوع خرید چند هزار خودرو به اضافه خدمات پس از فروش تامین قطعات، گارانتی، آموزش و پشتیبانی مطرح باشد، لازم است تا توافق و تعهداتی در قالب یک قرارداد پیش‌بینی شود، که در اینجا مذاکرات مربوطه انجام می شود و در نهایت طرفین به یک قرارداد می رساند.

مفاد قرارداد خرید خارجی

قراردادهای خارجی معمولاً به دو زبان خریدار و فروشنده تنظیم میشود و یکی از زبانها  نیز به عنوان زبان اصلی در نظر گرفته می‌شود تا در مراجعه به محاکم بین‌المللی و قضایی به آن استناد شود.

معمولاً در قراردادهای بین المللی محل دادرسی یا سازمان ارجاع جهت حل اختلاف تعیین می شود.

در هر قراردادی طرفین تلاش می‌کنند که کشور و دادگاه کشور خود را به عنوان محل رسیدگی به دعوا قرار دهند و در صورت عدم توافق معمولاً دادگاه و قوانین کشور ثالثی را مانند سوئیس هلند یا هر کشور ثالث دیگری را به عنوان محل رسیدگی به دعاوی در نظر می گیرند

ماده ۱) طرفین قرارداد

ماده ۲) موضوع قرارداد

ماده ۳) مشخصات کالا

ماده ۴) مدت قرارداد و زمان تحویل

ماده ۵) مبلغ قرارداد

ماده ۶) پرداخت قرارداد

ماده ۷) شرایط و موعد تحویل

ماده ۸) بسته بندی و حمل

ماده ۹) انتقال ریسک

ماده ۱۰) بازرسی

ماده ۱۱) شرایط تحویل قرارداد

ماده ۱۲) نصب و راه اندازی

ماده ۱۳)تعهدات کارکردی ماشین آلات

ماده ۱۴) آموزش

ماده ۱۵) خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی

ماده ۱۶) ضمانت نامه های موضوع قرارداد

ماده ۱۷) گارانتی ها

ماده ۱۸ شرایط فورس ماژور

ماده ۱۹) جرایم دیرکرد

ماده ۲۰) سوگند نامه

ماده ۲۱) حکمیت و داوری و کشور محل اقامه دعوا

ماده ۲۲) سایر شرایط قرارداد

ماده ۲۳) زبان قرارداد

ماده ۲۴) نشانی طرفین نام و سمت امضا کنندگان

و سایر مواردی که از نظر خریدار و فروشنده مورد نیاز باشد

سوالاتی برای یادگیری بیشتر

بهسوال زیر در بخش دیگاه پاسخ دهید:

معمولا خریدهای خارجی با قرارداد یا بدون قرارداد انجام میشود؟ چرا؟

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

62 پاسخ

 1. بدون قراردادهای خرید خارجی انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است

 2. در مواقع خریدهای خارجی بدون قرارداد و با پیش فاکتور و مستندات حقوقی بسیار روشن و به اصطلاح با گشایش اعتبار lc، به صورت تلفنی ایمیلی فکس یا موارد کمی حتی جهت شناخت بیشتر به صورت حضوری قرارداد منعقد خواهد شد. زیرا تمامی موارد بسیار روشن قابل استناد و قابل پیگیری حقوقی هستند

 3. جواب سوال دوم: بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کامالً روشن است. و در صورت ایجاد
  اختالف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختالف است.
  به همین منظور در انجام معامالت بین المللی اسناد مورد استفاده از اعتبار الزم برای رسیدگی در محاکم حل اختالف برخوردار هستند.از جمله آنها می
  توان به پیش فاکتور یا پروفرما اینویس – اعتبار اسنادی اشاره کرد.
  در برخی موارد خرید خارجی دارای ابعاد بزرگتر از خرید چند قلم کاالی معمولی است، که در این قراردادها مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، حجم خرید،
  گستردگی تنوع ماشین آالت و تجهیزات مشخصات فنی، همچنین مدت دار بودن تعهدات مد نظر طرفین می باشد که الزم است تا توافق و تعهداتی در
  قالب یک قرارداد پیشبینی شود، که در اینجا مذاکرات مربوطه انجام می شود و در نهایت طرفین به یک قرارداد می رساند

 4. بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است. و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.
  به همین منظور در انجام معاملات بین المللی اسناد مورد استفاده از اعتبار لازم برای رسیدگی در محاکم حل اختلاف برخوردار هستند.از جمله آنها می توان به پیش فاکتور یا پروفرما اینویس – اعتبار اسنادی اشاره کرد.
  در برخی موارد خرید خارجی دارای ابعاد بزرگتر از خرید چند قلم کالای معمولی است، که در این قراردادها مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، حجم خرید، گستردگی تنوع ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی، همچنین مدت دار بودن تعهدات مد نظر طرفین می باشد که لازم است تا توافق و تعهداتی در قالب یک قرارداد پیش‌بینی شود، که در اینجا مذاکرات مربوطه انجام می شود و در نهایت طرفین به یک قرارداد می رساند

 5. بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است. و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.
  به همین منظور در انجام معاملات بین المللی اسناد مورد استفاده از اعتبار لازم برای رسیدگی در محاکم حل اختلاف برخوردار هستند.از جمله آنها می توان به پیش فاکتور یا پروفرما اینویس – اعتبار اسنادی اشاره کرد.

 6. بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است. و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.
  به همین منظور در انجام معاملات بین المللی اسناد مورد استفاده از اعتبار لازم برای رسیدگی در محاکم حل اختلاف برخوردار هستند.از جمله آنها می توان به پیش فاکتور یا پروفرما اینویس – اعتبار اسنادی اشاره کرد.
  در برخی موارد خرید خارجی دارای ابعاد بزرگتر از خرید چند قلم کالای معمولی است، که در این قراردادها مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، حجم خرید، گستردگی تنوع ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی، همچنین مدت دار بودن تعهدات مد نظر طرفین می باشد که لازم است تا توافق و تعهداتی در قالب یک قرارداد پیش‌بینی شود، که در اینجا مذاکرات مربوطه انجام می شود و در نهایت طرفین به یک قرارداد می رساند.

 7. بسیاری از قراردادهای خارجی به دلیل شناخت طرفین از یکدیگر بدون قراردادهای خارجی با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام میشود از طرفی چون اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملا روشن است در صورت اختلاف مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف میباشد.

 8. بسیاری از خریدهای خارجی به دلیل شناخت طرفین از یکدیگر بدون قراردادهای خرید خارجی با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام می شود و معمولاً از تلفن پست الکترونیکی و فکس برای توضیحات استفاده می کنند.

  در موارد معدودی ممکن است نیاز به مذاکره رو در رو باشد که در این صورت فروشنده یا خریدار سفر می کند و در ملاقات حضوری با مذاکراتی که انجام می‌شود، به توافق نهایی و یک قرارداد میرسند.

 9. خرید های خارجی معمولا با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام می گردد و دلیل آن هم شناخت طرفین از یکدیگر است که این فرایند عمدتاً بدون قرارداد انجام می شود و هر گونه توضیحات از طریق ارسال ایمیل و فکس صورت می پذیرد.

 10. با سلام و احترام
  زهرا اکبری
  بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است و به دلیل شناخت طرفین از یکدیگر بدون قراردادهای خرید خارجی با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام می شود و معمولاً از تلفن پست الکترونیکی و فکس برای توضیحات استفاده می کنند.

 11. با سلام واحترام
  معمولا خریدهای خارجی بدون قرار داد است به دلیل این که طرفین از هم شناخت دارن و معمولا از تلفن و پست الکترونیکی ….. برای تبادل اطلاعات استفاده می کنند

 12. با سلام واحترام
  معمولا خرید های خارجی با توجه به شناخت طرفین و تعهدات و اسناد و مدارک واضح شامل پیش فاکتور و غیره و گشایش اعتبار بین طرفین بدون قرار داد انجام می‌شود و معمولا از طریق تلفن ، پست الکترونیکی و فکس برای ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده میکنند و در صورت افزایش حجم معاملات گاها قراردادها به صورت حضوری و فرستادن نماینده از شرکت‌ها با افزایش مفاد قرارداد و تنظیم قرار دادی برای اینکه حقوق طرفین ضایع نگردد بسته می‌شود و با توجه به اسناد و مدارک رد و بدل شده بین طرفین در معاملات خارجی ، مدارک و قوانین بین طرفین بسیار روشن و مستند است و در صورت بروز اختلاف در مراجع قضایی این مدارک به عنوان اسناد حقوقی قابل ارایه میباشند

 13. قرار داد بستن به درجه اعتماد و میزان اعتبار اشخاص در بازار های داخلی یا بین المللی بستگی دارد.اما برای جلوگیری از اتفاقاتی که یک در صد موجب اختلال در امر تجارت شود باید قرارداد بسته شود و کاملا مفاد قرارداد ذکر گردد که حقی ضایع نگردد.اما در جوامع امروزی به دلیل افزایش سطح اگاهی مردم به وسیله ارتباطات و فناوری و رسانه ها معاملات بیشتر اگاهانه و توافقی با مستندات انجام میشود.

 14. معمولا خریدهای خارجی بدون قرارد و با پیش فاکتور انجام می شود. دلیل این امر هم شناخت طرفین از یکدیگر می باشد و معمولا از تلفن، پست الکترونیکی و فاکس برای تبادل اطلاعات استفاده می کنند.

 15. بسیاری از خریدهای خارجی به دلیل شناخت طرفین از یکدیگر بدون قراردادهای خرید خارجی با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام می شود و معمولاً از تلفن پست الکترونیکی و فکس برای توضیحات استفاده می کنند.

  در موارد معدودی ممکن است نیاز به مذاکره رو در رو باشد که در این صورت فروشنده یا خریدار سفر می کند و در ملاقات حضوری با مذاکراتی که انجام می‌شود، به توافق نهایی و یک قرارداد میرسند.

  در واقع بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است. و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.
  به همین منظور در انجام معاملات بین المللی اسناد مورد استفاده از اعتبار لازم برای رسیدگی در محاکم حل اختلاف برخوردار هستند.

 16. معمولا مبادلات خارجی بدون قرارداد, با توافق و پیش فاکتور انجام میشوند، اما در بعضی موارد بزرگ حتما بابت رعایت تمامی قوانین قرارداد امضا گردد

 17. معمولا خریدهای خارجی با قرارداد و پیش فاکتور انجام می شود. باید در قرارداد تکلیف مواردی مثل گارانتی، وارانتی، درصد و میزان خرابی و روش برگشتی، حمل و نقل، تسویه و سایر امور از قبیل در صورت اختلاف مرجع رسیدگی کننده مشخص گردد. معمولا مرجع رسیدگی کننده دادگاه ها نیست به دلیل آنکه یکجانبه و به نفع کشور خود قضاوت می کنند. علاوه بر اینکه از همه مهمتر قوانین یک کشور در کشور دیگر قابل انجام و پیگیری و الزامی نیست. به همین خاطر از آنجایی که اکثر کشورهای دنیا قرارداد بین المللی داوری را امضا نموده اند قراردادهای تجاری به داوری ارجاع داده میشود. ارجاع قرارداد به داوری نیز شرایط خاصی دارد که ممکن است مرکز خاصی از داوری در کشوری باشد و یا به سیستم داوری قضایی یک کشور. نکات فراوانی دیگری نیز وجود دارد. مانند قانون حاکم بر داوری که ممکن است سویس به عنوان داور تعیین شود اما قانون حاکم کشور آلمان باشد. در کل وجود قرارداد مبنی بر روشن شدن وضعیت خریدار و فروشنده تنها راهکار حل اختلاف فی مابین است.

 18. در خریدهای چه داخلی چه خارجی بهتر است قرارداد فیمابین خریدار و فروشنده منعقد شود. به چه دلیل؟
  اگر مطابق خیلی از خریدها بخوایم از پیش فاکتور و فاکتور رسمی تبعیت کنیم و تنها این موارد بین خریدار و فروشنده مبادله شود تنها اطلاعات کالای موردنظر به همراه ریال خالص به علاوه ارزش افزوده و یک سری موارد جزئی در آن ذکر خواهد شد. اما اگر بتوان از پیمان منع افشای اطلاعات و همچنین قرارداد خرید و فروش استفاده نمود خریدار و فروشنده می توانند تمامی تعهداتی که طرفین نسبت بهم دارند را در قرارداد ذکر کنند از جمله تأخیرهایی که در آماده سازی کالا و ارسال آن و همچنین پرداخت مبلغ کالای موضوع قرارداد وجود دارد، می توان نصب، راه اندازی و آموزش به پرسنل خریدار را در قرارداد ذکر کرد همچنین ضمانت دستگاه و خدمات پس از فروش را با تبصره هایی در قرارداد ذکر کرد، خریدار می تواند بابت ضمانت دستگاه معادل بخشی از مبلغ کالا را چک تضمین یا هر نوع تضمین دیگری را تا پایان دوره تضمین از فروشنده اخذ نماید، خریدار می تواند مبلغ کالا را با شرایطی خاص به فروشنده پرداخت نماید و بابت پرداخت پیش پرداخت از فروشنده چک تضمین اخذ نماید و دلایل دیگری که به صورت مفصل می توان توضیح داد.

 19. اکثر خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود به دلیل روشن بودن خرید و شناخت طرفین بدون قرارداد خریدبه صورت تلفنی و یا ارسال فاکس انجام می شود و در بعضی از موارد که حجم خرید بالا باشد و یا چند مدل خرید انجام شود و یا کالاهای خاص و یا خدمات نیز باشد ویا مدت ارسال یا تولید زیاد شود در این صورت مذاکرات اولیه انجام میشود و در نهایت قرارداد باید تنظیم شود

 20. در اکثر مواقع خریدهای خارجی بدون قرارداد و با پیش فاکتور و مستندات حقوقی بسیار روشن و به اصطلاح با گشایش اعتبار، به صورت تلفنی ایمیلی فکس یا موارد کمی حتی جهت شناخت بیشتر به صورت حضوری قرارداد منعقد خواهد شد. زیرا تمامی موارد بسیار روشن قابل استناد و قابل پیگیری حقوقی هستند.

 21. بزرگي و كوچكي خرید و سفارشات باعث نیاز قرارداد در آن می شود.
  زيرا در خريدهاي بزرگ( از لحاظ ریالی و تعداد) قطعا مفاد ذكر شده در قرارداد حايز اهميت براي طرفين قرارداد مي باشد.
  در خرید های کوچک با توجه به اینکه اسناد و مدارکی که طی فرایند معاملات بین المللی ردو بدل می شوند ، کامل ، مستند و قابل ارجا در مراجع قانونی است، نیازی به قرارداد ندارد.

 22. با سلام واحترام
  معمولا بدون قرارداد چون اکثر قراردادها با پرفورما و ال سی های بانکی انجام می شود ولی در فعالیتهای بین المللی که تعهدات طولانی تر از میزان کالایی که رد و بدل میشود نیاز به قرارداد می باشد.

 23. بسیاری از قراردادها خارجی به دلیل شناخت طرفین از هم وروشن بودن نوع خرید نیازی به قرارداد دارد وهزینه های زیادی هم ندارد وهمچنین به دلیل رقبای زیاد در بازار مجبور می شوند به تعهدات خود پایبند باشند چون به راحتی کنار گذاشته می شوند ولی بعضی از قراردادها به دلیل زیاد بودن کالاها وانواع مختلف آن نیاز هست که قرارداد بسته شود

 24. سلام استاد وقت بخیر
  معمولا خریدهای خارجی بدون قرار داد است به دلیل این که طرفین از هم شناخت دارن و معمولا از تلفن و پست الکترونیکی ….. برای تبادل اطلاعات استفاده می کنند و طرفین داری اسناد و مدارک قابل روشنی دارن و اگر مشگلی پیش بیاد مدارک به دادگاه ارائه می دهند.

 25. در اصل بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، به دلیل اینکه اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن و شفاف است و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است

 26. بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است. و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.
  به همین منظور در انجام معاملات بین المللی اسناد مورد استفاده از اعتبار لازم برای رسیدگی در محاکم حل اختلاف برخوردار هستند.از جمله آنها می توان به پیش فاکتور یا پروفرما اینویس – اعتبار اسنادی اشاره کرد.
  در برخی موارد خرید خارجی دارای ابعاد بزرگتر از خرید چند قلم کالای معمولی است، که در این قراردادها مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، حجم خرید، گستردگی تنوع ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی، همچنین مدت دار بودن تعهدات مد نظر طرفین می باشد که لازم است تا توافق و تعهداتی در قالب یک قرارداد پیش‌بینی شود، که در اینجا مذاکرات مربوطه انجام می شود و در نهایت طرفین به یک قرارداد می رساند.

 27. با سلام و عرض ادب و احترام
  معمولا خرید های خارجی با توجه به شناخت طرفین و تعهدات و اسناد و مدارک واضح شامل پیش فاکتور و غیره و گشایش اعتبار بین طرفین بدون قرار داد انجام می‌شود و معمولا از طریق تلفن ، پست الکترونیکی و فکس برای ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده میکنند و در صورت افزایش حجم معاملات گاها قراردادها به صورت حضوری و فرستادن نماینده از شرکت‌ها با افزایش مفاد قرارداد و تنظیم قرار دادی برای اینکه حقوق طرفین ضایع نگردد بسته می‌شود و با توجه به اسناد و مدارک رد و بدل شده بین طرفین در معاملات خارجی ، مدارک و قوانین بین طرفین بسیار روشن و مستند است و در صورت بروز اختلاف در مراجع قضایی این مدارک به عنوان اسناد حقوقی قابل ارایه میباشند

 28. بدون قراردادهای خرید خارجی انجام می شود، زیرا اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است و در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.

 29. نیاز به عقد قرارداد بستگی به مقدار خرید و زمان تحویل کالا ویا خدمات میباشد در صورت طولانی بودن و یا در چند مرحله تحویل کالا صورت بگیرد نیاز به عقد قراردا میباشد و در خرید های چند کالا و خرید های معمولی نیاز به قرارداد نمی‌باشد

 30. به نظر من قرارداد نیاز است زیرا در قراردا فروشنده و خریدار کاملا مشخص هستند و همچنین زمان دریافت کالا و خدمات پس از فروش که نیازدارد قید شده است و همچنین مقدار کالا، قیمت، بیمه و …. اگر قرارداد نباشه ممکنه طرفین قرارداد را فسخ کنن یا به تعهدات خود عمل نکنن مثال 100 تا شلوار از ترکیه وارد بشه و وقتی قرارداد نداشته باشیم فروشنده در زمان موئد نتونه به هر دلیلی تحویل بده چه کسی پاسخ گو زیان و یا پولی که پرداخت کردین را میدهد ؟

 31. بسیاری از خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود. زیرا رفین از هم شناخت دارند و اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملاً روشن است. همچنین در صورت ایجاد اختلاف این مدارک قابل ارائه به دادگاه و مقامات حل اختلاف است.

 32. در معاملات کلا فرض بر سود بردن دو طرف است واینکه معمولا با پیش فاکتور ها مخصوصا اگر مبالغ قابل توجه نباشد یا قبلا باهم معامله کرده باشند ولی درکل می تواند بدون قرارداد انجام میشود زیرا اسناد و مدارک رد و بدل شده بین طرفین در معاملات خارجی بسیار روشن و مستند است و در صورت بروز اختلاف در مراجع قضایی این مدارک به عنوان اسناد حقوقی قابل ارایه میباشند

 33. در اکثر خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود به دلیلروشن بودن خرید و شناخت طرفین بدون قرارداد خرید انجام می شود و در بعضی از موارد که حجم خرید بالا باشد و یا چند مدل خرید انجام شود و یا کالاهای خاص و یا خدمات نیز باشد ویا مدت ارسال یا تولید زیاد شود در این صورت مذاکرات اولیه انجام میشود و در نهایت قرارداد باید تنظیم شود

 34. در خرید های خارجی بدون قرارداد و با هماهنگی طرفین و ارسال پیش فاکتور وطبق معاملات بین المللی انجام می‌شود که معمولا کامل و قابل طرح در مراجع قانونی هستند .

 35. علی نظری
  در اکثر خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام می شود به دلیل روشن بودن خرید و شناخت طرفین بدون قرارداد خریدبه صورت تلفنی و یا ارسال فاکس انجام می شود و در بعضی از موارد که حجم خرید بالا باشد و یا چند مدل خرید انجام شود و یا کالاهای خاص و یا خدمات نیز باشد ویا مدت ارسال یا تولید زیاد شود در این صورت مذاکرات اولیه انجام میشود و در نهایت قرارداد باید تنظیم شود

 36. بدون قرارداد انجام میشود زیرا اسناد و مدارک رد و بدل شده بین طرفین در معاملات خارجی بسیار روشن و مستند است

 37. چون اسناد و مدارکی که طی فرایند معاملات بین المللی ردو بدل میشوند ، کامل ، مستند و قابل ارجا در مراجع قانونی هستند، نیازی به عقد قرارداد احساس نمی شود

 38. بسیاری از خریدهای خارجی به دلیل شناخت طرفین از یکدیگر بدون قراردادهای خرید خارجی با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام می شود و معمولاً از تلفن پست الکترونیکی و فکس برای توضیحات استفاده می کنند.
  در موارد معدودی ممکن است نیاز به مذاکره رو در رو باشد که در این صورت فروشنده یا خریدار سفر می کند و در ملاقات حضوری با مذاکراتی که انجام می‌شود، به توافق نهایی و یک قرارداد میرسند.

 39. معمولا خریدهای خارجی بدون قرارداد وفقط با پیش فاکتور وبه دلیل اینکه شناخت از همدیگر دارند این قرار داد منعقد میشود

 40. معمولا خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام میشود چون اسناد مدارک کاملا شفاف و در موارد بروز اختلاف قابلیت ارائه به مراجع قانونی را دارد.

 41. معمولا خریدهای خارجی بدون قرارداد و با پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام میشود.دلیل این امر شناخت طرفین از یکدیگر می باشد و معمولا از تلفن ،پست الکترونیکی و فکس برای ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده میکنند
  در خريدهاي بزرگ قطعا مفاد ذكر شده در قرارداد حايز اهميت براي طرفين قرارداد مي باشد. ولي در خريدهاي كوچك و محدود قرارداد اهميتي خاصي ندارد .

 42. خریدهای خارجی بدون قرارداد هستندو با توافق طرفین انجام می شود ،چون از یکدیگر شناخت دارند و تعهداتشان نسبت به هم‌کاملا مشخص است.

 43. معمولا مبادلات خارجی بدون قرارداد و با توافق و پیش فاکتور انجام میشوند ، اما در بعضی موارد بزرگ حتما بابت رعایت تمامی قوانین قرارداد امضا میشود

 44. در دنیای تجارت امروز بدلایل اهمیت زمان وسرعت پیشرفت تکنولوژی بیشتر خریدها بدون قرارداد انجام میشود مگر در موارد استثنایی ومعمولا باتوجه به رقابت بین فروشندگان کالا دربازار مصرف و درک اهمیت مشتری مداری حتی بدون قرارداد خود را ملزم به رعایت حقوق خریدار می دانند

 45. به نظر بنده قرار داد بستن به درجه اعتماد و میزان اعتبار اشخاص در بازار های داخلی یا بین المللی بستگی دارد.اما برای جلوگیری از اتفاقاتی که یک در صد موجب اختلال در امر تجارت شود باید قرارداد بسته شود و کاملا مفاد قرارداد ذکر گردد که حقی ضایع نگردد.اما در جوامع امروزی به دلیل افزایش سطح اگاهی مردم به وسیله ارتباطات و فناوری و رسانه ها معاملات بیشتر اگاهانه و توافقی با مستندات انجام میشود.

 46. با توجه به اینکه اسناد و مدارکی که طی فرایند معاملات بین المللی ردو بدل میشوند ، کامل ، مستند و قابل ارجا در مراجع قانونی هستند، نیازی به عقد قرارداد احساس نمی شود

 47. زیرا طرفین معامله نسبت به هم شناخت دارند و با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار صورت می گیرد و با انجام مذاکره به توافق می رسند و تعهدات طرفین به یکدیگر کاملا مشخص است و با آگاهی خرید انجام می شود.

 48. معمولا خرید های خارجی به دلیل شناخت طرفین از یکدیگر بدون قرار داد انجام می شود چرا که اسناد و مدارک و تعهدات طرفین به طرف مقابل کاملا روشن است .

 49. گاهی با وجود مدارک ، سندها و تعهدات طرفین مانند پیش فاکتور و اعتبار اسنادی که از اعتبار لازم برای رسیدگی در مراکز قضایی و حل اختلاف برخوردار هستند ، که در آن فروشنده نوع کالا و تعهد خود را اعلام می کند خریدار نیز با پذیرش این سند موافقت خود را اعلام می کند مشکلی بین خریدار و فروشنده پیش نمی اید و نیازی به امضای قرارداد برای طرفین نیست بجز در مواردی که اولین خرید ها و یا در مورد کالاها که باید در زمان خاصی و یا خدماتی باشد ، نیاز به مذاکره ، توافق و امضای طرفین (خریدار.فروشنده ) قرارداد ، می باشد.

 50. اصولا بدون قرارداد انجام می شود زیرا تعهدات طرفین برای هم کاملا روشن است. . خریدهای حضوری که مذاکرات به صورت حضوری انجام میشود با قرارداد هم انجام میشود.

 51. معمولا خریدهای خارجی بدون قرار دارد انجام می شود چرا که اسناد و مدارک و تعهدات طرفین قابل شفاف می باشد و طرفین شناخت کامل از همدیگر دارند

  1. معمولا خرید ها ی خارجی با توجه به شناخت طرفین و تعهدات و اسناد و مدارک واضح شامل پیش فاکتور و غیره و گشایش اعتبار بین طرفین بدون قرار داد انجام می‌شود و در صورت افزایش حجم معاملات گاها قراردادها به صورت حضوری و فرستادن نماینده از شرکت‌ها با افزایش مفاد قرارداد و تنظیم قرار دادی برای اینکه حقوق طرفین ضایع نگردد بسته می‌شود.
   اما به نظر بنده برای هر معامله باید قرار دادی با توجه به نوع و حجم معامله بین طرفین وضع گردد تا حتی یک درصد هم بین طرفین حقوقی ضایع نگردد.

 52. بطور معمول خریدهای خارجی بدون قرارداد انجام میشود و با توافق طرفین صورت میگیرد اما در برخی مواقع قرارداد هم نوشته میشود.
  بهتر است برای کلیه معاملات قرارداد نوشته شود چون تعهدات طرفین در قرارداد نوشته میشود و قوانین مربوط به هرکدام از کشورها در آن درج میشود بنابراین با مشکلات کمتری مواجه میشویم.

 53. معمولا خریدهای خارجی بدون قرارداد و با پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام میشود.دلیل این امر شناخت طرفین از یکدیگر می باشد و معمولا از تلفن ،پست الکترونیکی و فکس برای ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده میکنند..فقط در تعداد کمی از این خریدها احتیاج به مذاکرات حضوری می باشد که در این صورت طرفین با سفر کردن و مذاکرات رودررو و حضوری به نتیجه میرسند و منجر به عقد قرارداد میشود.

 54. با سلام در مورد سوال مربوطه باید بگم معمولا خرید های خارجی بدون قرارداد انجام می شه چراکه طرفین معمولا از یک دیگر شناخت لازم رادارند و اسناد و مدارک و تعهدات طرفین برای همدیگر شفاف می باشد

  1. بدلیل شناخت طرفین از یکدیگر و شفافیت اسناد و مدارک معمولا بصورت بدون قرارداد انجام میشود

 55. بستگي به نوع خريد و بزرگي و كوچكي خريد دارد .
  زيرا در خريدهاي بزرگ قطعا مفاد ذكر شده در قرارداد حايز اهميت براي طرفين قرارداد مي باشد. ولي در خريدهاي كوچك و محدود قرارداد اهميتي خاصي ندارد .

 56. خرید های خارجی معمولا با ارسال پیش فاکتور و گشایش اعتبار انجام می گردد و دلیل آن هم شناخت طرفین از یکدیگر است که این فرایند عمدتاً بدون قرارداد انجام می شود و هر گونه توضیحات از طریق ارسال ایمیل و فکس صورت می پذیرد.

 57. بدون قرارداد انجام میشود زیرا اسناد و مدارک رد و بدل شده بین طرفین در معاملات خارجی بسیار روشن و مستند است و در صورت بروز اختلاف در مراجع قضایی این مدارک به عنوان اسناد حقوقی قابل ارایه میباشند

  1. معمولا خریدهای خارجی بدون قرار داد و با پیش فاکتور انجام میگیرد. قرار داد در خریدها حضور عمدتا امضا میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.