برچسب: مدیریت کیفیت

فرایندهای مدیریت پروژه
مدیریت صنعتی

فرایندهای مدیریت پروژه

طبق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ، پروژه یک تلاش موقتی است. و برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصربه‌فرد می بایست فرایندهای مدیریت پروژه

اهمیت بازاریابی در تجارت
بازاریابی و تبلیغات

اهمیت بازاریابی در تجارت

بازاریابی کلمه ای از 9 حرف که چرخ های تجارت و کسب وکار با آن می چرخد و بدون آن ماشینی بی استفاده است. اما