تحول سازمانی

تحول سازمانی
Print

مفهوم تحول سازمانی

تحول سازمانی نوعی نگرش یا رویکرد در مورد بهبود سازمان است.

این مفهوم در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح شده است. اساس آن بر بینش ها و آگاهی های حاصله از پویایی های گروهی و نظریه و عمل مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار است.

حوزه تحول سازمانی در راه تکامل خود به چارچوبی منسجم از نظریه ها و کاربردها رسیده که می تواند بسیاری از مسایل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.

تحول سازمانی در مورد سازمان و همچنین افرادی که درون سازمان هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث میکند. همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروه ها و سازمان ها به کارکردی بهتر میشود، سخن به میان می آورد. به این خاطر مباحث مربوط به تحول سازمانی در کنار و همراستا با رفتار سازمانی مورد توجه قرار می گیرد.

تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن  رویکردی اصولی و هدف دار و دانشی معتبر در مورد پویایی های سازمان و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستم ها، رفتار سازمانی، نظریه سازمان و عمل مدیریت به دست می آید.

رهبران و مجریان تحول سازمانی، به کمک یکدیگر برنامه های تحول سازمان را اداره میکنند. مجریان تحول سازمانی مشاورانی هستند که در زمینه نظریه و کاربرد تحول سازمانی، آموزش  لازم  را دیده اند، پویایی و تغییر سازمانی را هم درک کرده اند. این افراد ممکن است به عنوان مشاوران داخلی عضو سازمان باشند و یا از خارج سازمان دعوت به مشاوره شوند.

اهداف اصلی تحول سازمانی

  1. بهبود کارکرد افراد، گروه ها و سازمان
  2. انتقال روش و مهارت های ضروری

که اعضای سازمان را قادر خواهد ساخت پیوسته کارکرد خود را براساس آنها بهبود دهند. برنامه های تحول سازمان، فعالیت ها و یا تلاش هایی بلند مدت ، برنامه ریزی شده و مستمرند.

یک رهبر با وضعیتی نامطلوب مواجه میشود و در پی تغییر آن بر می آید. برای تحقق این امر، با یک متخصص تحول سازمان تماس حاصل می کند و با مساعدت ایشان به کنکاش و بررسی می پردازند. که آیا برای تغییر چنین وضعیتی تحول سازمان ضروری است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنها افراد دیگری از سازمان را برای کمک در طراحی و اجرای برنامه بکار می گیرند.

تحول سازمانی به مسائل و مشکلات افراد مشغول به کار در سازمان توجه زیادی دارد. در حوزه تحول سازمانی توجه به مسائل و مشکلاتی از قبیل: روحیه ضعیف، بهره وری پایین، کیفیت نامطلوب کالا و خدمات، تعارض بین افراد، تعارض بین گروه ها، اهداف بلند و کوتاه مدت نامشخص(چه استراتژی سازمان، چه اهداف واحدها)، سبک های نامناسب رهبری، عملکرد گروهی ضعیف، ساختار سازمانی نامناسب، طراحی ضعیف وظایف، کم توجهی به خواسته های محیطی، روابط ضعیف با مشتری، تعارض بین اهداف واحد ها و مسائلی از قبیل حائز اهمیت است.

بطور خلاصه در مواردی که از افراد، گروه ها و سازمان ها به نحوی بهینه استفاده نمیشود، تحول سازمانی میتواند شرایط را بهبود بخشد.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.