تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
Print

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان،یكی از مهم‌ترین و سخت ترین وظایف مدیر است. مدیران دراین شرایط  اغلب در مواقع تصمیم گیری با كمبود اطلاعات و زمان مواجه هست.

تصمیماتی كه مدیران می‌گیرند می‌تواند موجب رشد، رونق یا ورشكستگی سازمان شود

در وضعیت تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان معمولاً تصمیم باید در موقعیتی گرفته شود كه محیط تصمیم گیری به شدت در حال تغییر است، اطلاعات دقیق و روشن نیست و دیدگاههای متناقضی در مورد مسأله مورد نظر وجود دارد. دراین شرایط مدیران باید پیوسته در جستجوی راه تازه و چاره ای جدید باشند، تا سازمان را در مسیر اهداف اصلی نگهدارند.

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان موقعیتی است، که در آن تصمیم گیرنده فاقد اطلاعات كافی است و یك حالت ابهام و عدم اشراف لازم بر موضوع وجود دارد. این شرایط موجب می‌شود، تصمیمی اتخاذ نشود یا تصمیم گیری طولانی شود. و در نهایت نتیجه تصمیم با ابهام و عدم اطمینان توأم است.

همان طور كه اطمینان كامل ناشی از اطلاعات كامل و كافی است، سبب عدم اطمینان نیز، نبود اطلاعات یا اطلاعات ناقص است.

احتمال در تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

احتمال ، ارتباط مستقیم به آگاهی و استنباط داشته و درجه باور به میزان علم و ارزیابی بستگی دارد. در جریان تصمیم گیری افزایش احتمال وقوع اهمیت دارد. هر اندازه میزان اطلاعات برای امكان سنجی بالا باشد احتمال وقوع هم افزایش می یابد و در نتیجه بحران تصمیم گیرنده كمتر خواهد بود.

لازم است اطلاعات در برگیرنده پیامدها نیز باشد و به موازات مطالعه پیامدها باید انتظارات نیز مورد بررسی قرار گیرد. لذا پس از جمع‌آوری اطلاعات، واقعی بودن یا نبودن انتظارات مشخص می گردد.

در انجام آنالیز اطلاعات، ضمن بررسی اطلاعات و استفاده از راهنمایی های سطوح فوقانی مدیریت، لازم است كارآیی و تناسب اطلاعات فراهم آمده با هدف مقایسه شود. در حقیقت در فرایند تصمیم گیری، اطلاعات از بدنه سیستم فراهم می‌شود. بخش دیگری از اطلاعات كه جنبه هدایت و راهنمایی و تعیین حدود دارد از سطح فوقانی سازمان به سیستم داده می‌شود.

در تجزیه و تحلیل تصمیمات، شناخت كافی داخل سیستم و اطلاع از ویژگیهای محیطی كه سیستم در آن قرار دارد ضروری است.

در واقع تصمیم گیرنده قبل از اتخاذ تصمیم باید با تمام امكانات، اطلاعات موردنیاز سیستم را جستجو كند.

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.